Zoeken

Willem van Oranje – De opportunistische Vader des Vaderlands

Willem van Oranje – De opportunistische Vader des Vaderlands

Het blog, het boek en de auteurs

Het was zes jaar geleden dat Marthijn en ik meer dan 700 uur aan ons profielwerkstuk 'De vuile handen van Willem van Oranje' besteedden. We dachten klaar te zijn; maar het bleek slechts het begin. Het onderwerp sprak veel mensen aan; we ontvingen prijzen en... Continue Reading →

Advertenties
Featured post

Willem van Oranje de ‘kettervervolger’

Hoewel hij in de Nederlanden bekend kwam te staan als een 'voorvechter van de tolerantie', vervolgde Willem van Oranje zelf de protestanten in Orange. In november 1561 kwamen de protestanten in opstand tegen hun prins en namen het bestuur in... Continue Reading →

Was Willem erger dan zijn tijdsgenoten?

Het lijkt soms wel alsof elke (volks)held in meerdere of mindere mate vuile handen heeft moeten maken om als zodanig herinnerd te worden; overwinnaars schrijven de geschiedenis, en zelfs onze heiligste iconen waren slechts mensen. Zo was ook Willem van... Continue Reading →

Oranje-standbeelden worden rood beklad

Het is een terugkerend fenomeen: regionale groeperingen die zich afzetten van het "nationale" verhaal. In Brabant was het dit jaar weer raak. Kantocigno streeft naar een onafhankelijk Brabant en bekladde standbeelden van onze 'Vader des Vaderlands' met rode verf. De verf... Continue Reading →

Dictator in de dop

Willem van Oranje staat bekend om iemand die streed voor de 'vrijheid' van de Nederlanden. Soms wordt hij zelfs gezien als een voorvechter van democratie en mondig burgerschap. Dit is echter uiterst problematisch. De Oranjeprins heeft juist een politieke campagne gevoerd tegen de... Continue Reading →

Willem was a rolling stone

Willem van Oranje was niet het symbool van tolerantie, niet de stichter van een natie. Willem was een opportunistische politicus; iemand die kansen greep waar ze lagen, iemand die van kant wisselde voor zijn eigen gewin; en dit heeft uiteindelijk... Continue Reading →

De eerste Nederlandse Nassauer

Willems oudoom Engelbert was de eerste Nassauer die een centrale rol heeft gespeeld in de Nederlandse politiek, waarmee hij aanzet heeft gegeven tot de innige relatie tussen zijn nazaten en de lage landen. Deze Engelbert had zijn positie in de Nederlanden verzegeld door... Continue Reading →

Oranjes familiehelden: Adolf van Nassau

De Nassauers hadden een bijzonder roemrijk verleden. Althans, dat vonden zij zelf. Eén van de mooiste verhalen die Willem van Oranje menigmaal tijdens het avondmaal vertelde betrof de grootste Nassauer aller tijden: keizer Adolf van Nassau. De Duitse Adolf was geen... Continue Reading →

De ideale opportunist

Willem van Oranje was geen idealist. Een idealist is iemand die zijn politieke handelen laat leiden door zijn politieke denken, iemand die een ideaalbeeld in het hoofd heeft over hoe de wereld ingedeeld moet worden, en er alles aan doet... Continue Reading →

Vandaag in de Geschiedenis: 31 oktober

In de herfst van 1555 bevond de prins van Oranje zich in een benarde situatie. Eerst had hij al het kasteel dat hij moest verdedigen aan de Franse troepen verloren, en nu stonden dezelfde Franse troepen ook nog eens op het... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑